Nyhed | 22.09.2020 Se alle nyheder >

Vejledning fra den kommunale sundhedstjeneste

I den kommunale sundhedstjeneste i Næstved kommune (Sundhedsplejen, BørnefamilieEnheden) vil vi gerne sikre os, at I er bekendt med mulighed for vores vejledning omkring børn og unge 0-16 år i tilfælde af spørgsmål omkring en positiv Coronatest hos jer. Vi vil desuden anbefale, I orienterer jer på Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk

 

Hygiejnesundhedsplejerske Nana Hjort træffes indenfor almindelig arbejdstid på telefon 4042 4815 mail: nchjo@naestved.dk , eller ledende sundhedsplejerske Helle Kjølhede telefon 4078 4475 mail: hklar@naestved.dk .

 

Til info – uddrag fra SST seneste version af ”forholdsregler ved tilfælde af covid-19 tilfælde…”

2. Håndtering af smitte med ny coronavirus/COVID-19

2.1. Ledelsens ansvar i forbindelse med tilfælde af smitte med ny coronavirus

Ledelsen i dagtilbud og i de forskellige undervisningsinstitutioner vil som udgangspunkt blive orienteret om smittetilfælde hos børn, elever eller medarbejdere af forældrene, eleverne eller medarbejderne selv. Sundhedsmyndighederne informerer ikke systematisk ledelsen i dagtilbud/skoler/ungdoms- og voksenuddannelser om tilfælde af smitte med ny coronavirus, men kan gøre det efter samtykke fra medarbejderen/forældre/eleven. Det anbefales herudover, at ledelsen gør følgende:

 Orienterer forældre, elever og medarbejdere om, at der er ét smittetilfælde, uden at der oplyses om den pågældendes identitet med mindre, der indhentes samtykke hertil fra forældre eller den smittede selv.

 Ledelsen skal opfordre til, at forældre til børn og elever samt medarbejdere, er opmærksomme på symptomer på sygdom, men at der ellers ikke er grund til yderligere forholdsregler ud over, at være ekstra opmærksom på de smitteforebyggende tiltag.

 Ledelsen kan videreformidle Sundhedsstyrelsens informationsmateriale: ”Har dit barn symptomer, der kan være COVID-19, eller er der smitte i dit barns dagtilbud eller skole?” https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/One-page---Har-dit-barn-symptomer-paa-COVID-19

 Til nære kontakter videreformidles Sundhedsstyrelsens informationsmateriale ”Til dig, der er nær kontakt til en person, der er testet positiv for ny coronavirus”. https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Til-dig-der-er-naer-kontakt-til-person-med-ny-coronavirus

 

Ledelsen i dagtilbud og grundskoler kan søge nærmere rådgivning hos den kommunale sundhedstjeneste. Den kommunale sundhedstjeneste kan ved behov kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed for yderligere rådgivning.

 

Ledelsen på ungdoms- og voksenuddannelser kan søge nærmere rådgivning hos Styrelsen for Patientsikkerheds hotline for myndigheder på tlf.70 20 02 66.

 

Mvh Helle Kjølhede og Helle Eskildsen

Næstved Kommune

Webdesign og programmering | Synergi Webbureau Reklamebureau Besøg Herlufsholm.dk Kontakt Herlufsholm Søg på siden
Persondata information