Nyhed | 09.10.2020 Se alle nyheder >

Aflysning af sociale arrangementer i oktober

Sundhedsmyndighederne anbefaler, at bl.a. dagtilbud, grundskoler, fritidstilbud (SFO og klub mv.) og ungdomsuddannelser aflyser sociale arrangementer. Anbefalingen er foreløbig gældende til den 31. oktober 2020. 

Sociale arrangementer kan for eksempel være klassefester og skolefester, der primært har et socialt formål. Anbefalingen gælder sociale arrangementer, som både afholdes på og uden for dagtilbuddets/skolens/institutionens matrikel.

Anbefalingen indebærer også aflysning af kolonier, lejrskoler eller studieture over flere dage, som er planlagt som led i dagtilbud eller undervisningen. Det skyldes, at det især i disse sammenhænge er vanskeligt at efterleve og opretholde krav og anbefalinger om hygiejne og afstand. Anbefalingen om aflysning gælder også, hvis kolonien, lejrskolen eller studieturen alene er for børn eller elever fra samme stue/klasse, der normalt færdes sammen i løbet af dagen.

Dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner vil fortsat kunne afholde aktiviteter med et fagligt, styringsmæssigt eller administrativt formål. Det kan for eksempel være forældre- og skolebestyrelsesmøder, generalforsamlinger, valgmøder og opstillingsmøder til dagtilbuddets eller skolens bestyrelse, elevråd el.lign., forældremøder, dagtilbud-hjemsamtaler, skole-hjemsamtaler, optagelsesmøder/samtaler, introduktionskurser og brobygning.

Alle aktiviteter skal fortsat ske under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes til enhver tid gældende anbefalinger – herunder selvisolation, hygiejne og afstand. Der gøres opmærksom på, at Sundhedsstyrelsens retningslinjer løbende kan blive opdateret.

Det bemærkes, at sundhedsmyndighederne også anbefaler aflysning af private arrangementer, der ikke arrangeres af dagtilbuddet, institutionen eller skolen, som eksempelvis klassefester, fødselsdage, lejrture mv. Dette gælder også selv om børnene og de unge færdes sammen i løbet af en almindelig dag.

 

Mvh.

Mikkel Kjellberg

Rektor

 

____________________________________________________________

Covid-19 | Cancellation of social events: so far the recommendation is in effect  until 31st October

9. oktober 2020

The Danish Health Authorities recommend that public day-care facilities, middle schools, after school offers (SFO and clubs, etc.), and youth educations cancel social events. So far, the recommendation will be in effect until 31st October 2020.

Social events are, for example, school parties and school dances with the primary aim of being social gatherings. The recommendation is valid for social events both on and off the grounds of the institution. 

The recommendation also means, that school camps or study trips over several days, that form part of the curriculum, must be cancelled. This is due to the fact, that it is particularly difficult to maintain the requirements and recommendations of hygiene and social distance in these circumstances.

The recommendation also applies to school camps and study trips where the children come from the same group and class and who normally spend the day together.  

Day care units, schools and youth educations will be allowed to continue with activities with an academic, operational or administrative purpose. This could be parents´ meetings, school board meetings, general assemblies, election meetings, selection meetings for school boards, student councils etc., parent-teacher meetings, admission interviews, introduction courses and bridge building.

All activities must take place according to the current recommendations from The Danish Health Authorities – including self-isolation, hygiene and social distancing. It must be noted, that the recommendations of The Danish Health Authorities are continuously updated.

It must also be noted, that The Danish Health Authorities recommend that private gatherings, not facilitated by the institutions, for example school parties, class parties, birthdays, and camps, etc., are also cancelled. This applies, even though the children and the young people spend every day together.

 

Best regards

Mikkel Kjellberg

Headmaster

Webdesign og programmering | Synergi Webbureau Reklamebureau Besøg Herlufsholm.dk Kontakt Herlufsholm Søg på siden
Persondata information